Ημερίδα: <<Το Φυσικό & Οικιστικό Περιβάλλον Ολύμπων Χίου- Σπήλαιο Ολύμπων>> Κυριακή 27-5-2012, για όλους τους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Χίου.