Εισαγωγικό Σεμινάριο στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση