Διήμερο σεμινάριο με τίτλο «Βιωματικές δράσεις στα Παράκτια Οικοσυστήματα της Σάμου- Προστασία και Ανάπτυξη»