Διήμερο σεμινάριο με τίτλο «Στο δρόμο της βιολογικής καλλιέργειας…»