Δράση με την Τοπική κοινωνία για ενήλικες - Εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Θεσσαλονίκη Βιώσιμη πόλη"