Υλοποίηση ενημερωτικής ημερίδας για εκπαιδευτικούς Β'βάθμιας Εκπ/σης με θέμα: «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Σχολείο»