ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ) ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ