ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ) ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ