''ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ'' - ΚΠΕ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ