Δράση στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντικού Καθαρισμού Ακτών