Διημερίδα με θέμα: «Προβολή Καλών Πρακτικών των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»