Ημερίδα "Καλές πρακτικές στα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων"