Σεμινάριο "Καινοτόμες πρακτικές στην περιβαλλοντική εκπαίδευση", 16-17/12/2017