Ημερίδα με θέμα "Ειδική Αγωγή και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση", 07/12/2016