ΚΠΕ Παρανεστίου - Οικονομική προσφορά υλικών καθαριότητας μέχρι 31-12-2018